פרטי תקשורת

פרטי התקשורת

כתובתנו: בית סילבר. רח' אבא הילל 7, קומה 15

מתחם הבורסה רמת גן 5252204

טלפון:03-5616711

פקס: 03-5616710

kabin@kabin-invest.co.il : דואר אלקטרוני