קרנות נאמנות

רשימת קרנות נאמנות שחברת קבין בית השקעות בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני להן:

חברת קבין בית השקעות בע"מ הינה משווקת השקעות עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995.

לקבין בית השקעות בע"מ יש זיקה לשלוש מקרנות הנאמנות שבניהול אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. להלן פרטי הקרנות:

שם הקרן מס' נייר דמי ניהול (לשנה)
2 5121439 0.79%*
קבין (4D)  מניות חו"ל 5122411 1.7%
קבין (6F)  השקעות- קרן ממונפת 5115050 2.8%

הזיקה הינה בכך שקבין בית השקעות בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני (הוסטינג) ונותנת שירותי ניהול תיק השקעות לקרנות ומקבלת הכנסה שהיא חלק מהתקבולים שמקבל מנהל הקרן מהנכסים כאמור.

חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 4=עד 120% (בערך מוחלט), 6=מעל 200% (בערך מוחלט). חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן: D= עד 120% (בערך מוחלט), F= מעל 200% (בערך מוחלט).2=עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט)למרות זאת, בהתאם לתשקיף שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. הנתונים יכולים להשתנות, רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ולדיווחים המיידים המעודכנים. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

*מנהל הקרן עשוי לעלות את דמי הניהול בקרן ביום 1/1/2019.

לוגו קבין     מנהל השקעות חיצוני : קבין בית השקעות בע"מ.
אלומות קרנות מנהל הקרן : אלומות  ניהול קרנות נאמנות בע"מ.